Webpumps Affiliate Script

คู่มือ Webpumps Aliexpress Affiliate Scripts


สำหรับคนที่มีปัญหาสมัครอเมซอนยาก หรือ มีกฎมากมาย ตอนนี้ AliExpress น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ รีบสมัครไว้หลายๆบัญชีก็ดี เพราะบทเรียนจาก Amazon และ Clickbank เป็นตัวอย่างที่ดี Amazon เริ่มสมัครยาก และ ตอนนี้ Clickbank ก็ไม่รับคนไทยแล้ว ใครที่มีบัญชี Amazon และ Clickbank ไว้ก่อนหน้านี้หลายๆบัญชีคงถือว่าโชคดีมากครับ


เนื่องจากการสมัครใช้เวลาราว 5-7 วัน ซึ่งเค้าจะไม่ตอบกลับทางอีเมลๆใดๆ ต้อง Login เข้าตรวจสอบดูเป็นระยะๆ และใช้เวลาในการเปิดใช้ API ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งเค้าจะไม่ตอบกลับทางอีเมลๆใดๆ ต้อง Login เข้าตรวจสอบดูเป็นระยะๆเช่นกัน

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเป็นตัวแทนขายกับ Aliexpress