Webpumps Affiliate Script

Webpumps คือผู้นำด้าน Affiliate scripts ของไทยที่พัฒนางานมาต่อเนื่องอย่างยาวนานเพื่อผลงานที่ดีที่สุด

อีบุ๊คเทคนิคการสร้างรายได้กับ Affiliate Marketing

ราคา 199 บาท

ท่านจะได้รับอีบุ๊คมีทั้งหมด 3 เล่ม เนื้อหาภายในอีบุ๊คจะใช้ Lazada Affiliate และ Amazon Affiliate เป็นตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นหลักการ เดียวกันกับการทำเว็บเชิงคุณภาพด้วย Niche System ทั้งระบบ ซึ่งเป็นวิธีการทำงานที่มีเป้าหมายที่แน่นอน หวังผลได้ ไม่สิ้นเปลืองเวลา และ ไม่หนัก Host เป็นหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับงาน สร้างเว็บแนวคุณภาพ และ เว็บที่สร้างจากสคริปปั่นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งซื้ออีบุ๊ค แจ้งการชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงินผ่านธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ 511-274606-3
- ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ 674-2-05902-0
- ธนาคารกรุงเทพฯ ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ 687-0-09640-8
- ธนาคารทหารไทย(TMB) ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ 630-2-12242-6
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ 173-1-54953-4

รายละเอียดการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ พร้อมเพย์ 089 620 80 60
- ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายวชิระ จริยไพบูลย์ พร้อมเพย์ 093 3 245 245