Webpumps Affiliate Script

คู่มือ Webpumps Lazada Affiliate Scripts

คลิ๊กเพื่อกลับไปหน้าหลักของคู่มือ

5. การออกแบบ Landing Page

Landing Page หมายถึงส่วนที่เป็นหน้าตาของบทความเท่านั้น ไม่ใช่หน้าตาเว็บทั้งหมด

สคริป Webpumps ทุกตัวจะมีหลักการออกแบบ Landing Page ที่เหมือนกันทั้งหมด
ในการออกแบบ Landing Page จะประกอบไปด้วยคำสั่ง 2 ส่วนหลักๆคือ
1. คำสั่ง HTML
2. คำสั่งย่อ Token

สำหรับคำสั่ง HTML นั้นสำหรับผู้ที่จะออกแบบหน้าตาบทความ (Landing Page) จำเป็นต้องศึกษาให้คล่อง
หรือจะศึกษาไปด้วย ทดสอบไปด้วย แนะนำวิธีนี้จะทำให้เข้าใจได้เร็ว เพราะไม่มีอะไรน่ากลัว หรือ ต้องกังวล
ก็เพียงแต่คัดลอกคำสั่ง Landing Page ต้นฉบับไว้ก่อน จากนั้นก็ลองดัดแปลง แล้วดูผลว่าเป็นอย่างไร
หากผิดพลาดไปก็คำต้นฉบับที่คัดลอกไว้มาใช้

หัวใจของงานก็อยู่ตรง Landing Page นี่แหละต้องกล้าที่จะเล่นจุดนี้ จะทำให้รูปแบบของงานออกมาดี
ช่วยยกระดับ On Page ได้เป็นอย่างดี และ ลดอัตราการซ้ำลงไปได้มาก
คลิ๊กเพื่อกลับไปหน้าหลักของคู่มือ