Webpumps Affiliate Script

คู่มือ Webpumps Lazada Mass Affiliate Scripts

คลิ๊กเพื่อกลับไปหน้าหลักของคู่มือ

การ Upload ไฟล์ CSV

สคริปสามารถสั่ง Upload ไฟล์ CSV ได้โดยตรง แต่หากไฟล์มีขนาดใหญ่แนะนำให้ทำการ Upload ไฟล์ ผ่านโปรแกรม FTP โดยตรงจะเร็วกว่า เช่นโปรแกรม FileZilla FTP Clientคลิ๊กเพื่อกลับไปหน้าหลักของคู่มือ