Webpumps Affiliate Script

วิธีสมัคร ShareASale


วิธีสมัคร ShareASale


คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเป็น Affiliate กับ ShareASale
จากการทดสอบสมัครใหม่ครั้งนี้ ใช้เว็บทำจาก Webpumps Amazon Affiliate ไปยื่นสมัคร


ท่านจะได้รับอีเมลจาก ShareASale ส่งเข้ามาเพื่อให้ยืนยัน ให้คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อยืนยัน
ระยะเวลาที่ทดสอบสมัครใหม่และได้รับการ Approve คือ 3 วัน