Webpumps Affiliate Script

วิธีสมัคร ShareASale


วิธีสมัคร ShareASale


ดาวน์โหลดไฟล์ XML เพื่อนำไป Import เข้า Wordpress


วิธี Import ไฟล์ XML เข้า Wordpress


คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเป็น Affiliate กับ ShareASale
จากการทดสอบสมัครใหม่ครั้งนี้ ใช้เว็บทำจาก Webpumps Amazon Affiliate ไปยื่นสมัคร


ท่านจะได้รับอีเมลจาก ShareASale ส่งเข้ามาเพื่อให้ยืนยัน ให้คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อยืนยัน
ระยะเวลาที่ทดสอบสมัครใหม่และได้รับการ Approve คือ 3 วัน